De RMDO

De bevoegdheden, rechten en plichten van de RMDO zijn vastgelegd in de Verordening Burgerparticipatie Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Sluis 2008. In dit jaar is de RMO Sluis van start gegaan. In 2010 is ze omgevormd tot Raad voor de Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling Sluis (RMDO) als gevolg van de taak om ook adviezen uit te brengen over de demografische ontwikkeling in de gemeente.
De RMDO bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en secretaris en ten minste vijf leden. Vanzelfsprekend kan dit aantal altijd worden uitgebreid.

 

Ledenlijst RMDO 2023

Annie de Lijzer, vice-voorzitter

Yvonne Weeda, secretaris

Suzie van Hoeve, lid

Therese Pollet, lid

Paula Bokelaar, lid

Chris Hermans, lid

 

Vacature voorzitter en leden

Download pdf