Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Op 26 januari 2016 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis Mevrouw N.( Nelleke) Gentenaar benoemt tot voorzitter van de RMDO. Nelleke Gentenaar heeft veel werkervaring opgedaan in Rotterdam, bij diverse organisaties die zich inzetten voor sociaal cultureel werk, vluchtelingen, dak- en thuislozen en vrijwilligerswerk, recent is daar een aantal jaren in de jeugdzorg in het Zeeuwse bij gekomen. Naast haar betaalde banen is zij altijd vrijwillig actief geweest bij diverse verenigingen en projecten in het Rotterdamse en de laatste jaren – na een verhuizing naar Nieuwvliet in 2011 – ook in deze regio. Voor haar benoeming was zij voorzitter van het bestuur van de Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen.