Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

De gemeente heeft de RMDO gevraagd om advies uit te brengen over het visiedocument 2016-2020 Krachtig Verbonden. Om inbreng te krijgen voor dit advies heeft de RMDO een digitale enquête voorgelegd aan een aantal inwoners van de gemeente Sluis die in het verleden in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de RMDO. Deze enquête is ook voorgelegd aan de 15 stads-en dorpsraden die de gemeente Sluis kent. Gevraagd is uiterlijk 15 oktober de enquête in te vullen. De RMDO wil eind oktober advies uitbrengen aan het gemeentebestuur.

Enquête over visiedocument Krachtig Verbonden
PDF – 123,5 KB 490 downloads