Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

De RMDO heeft op 19 oktober 2015 via een adviesreactie aan de gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders een zienswijze ingebracht op het gemeentelijk visiedocument 2016-2020 "Krachtig Verbonden ". 

Adviesreactie op visiedocument
PDF – 600,4 KB 495 downloads