Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

De RMDO heeft op 19 februari 2016 aan de gemeenteraad en aan het college van B&W een advies uitgebracht over de te hanteren zienswijze over de ontwerp mobiliteitsvisie 2028 van de provincie Zeeland en het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2016-2019.

Advies mobiliteitsvisie-fietsvoetveer
PDF – 234,6 KB 510 downloads